Reactie van deelnemers van vorige leergangen

In de Leergang heb ik inderdaad een hele ‘gang’ gemaakt, waarbij dat wat zich aandiende in mijn leven steeds wonderwel bleek aan te sluiten bij de thema’s van de leergang. Het gaf verdieping en inzicht. Het stemt me dankbaar.
Mirjam past de rol van trainer van deze leergang op natuurlijke wijze waardoor zij de deelnemers ontspannen, humorvol en ‘heel gewoon’ meeneemt in de verkenning van zowel de spirituele als de praktische kant van christelijke meditatie.
Annemieke, mystagoog, geestelijk begeleider en trainer

In het wijde spiritualiteitslandschap is het een verademing om te putten uit oude christelijke bronnen, die verrassend fris en rijk blijken te zijn.
Kees, supervisor en coach

De sterke behoefte om mijn eigen God te leren kennen, los van kerk en dogma’s heeft me op het pad gezet van deze Leergang. Het was een reis van vallen en opstaan, zoeken en onderzoeken. Mirjam geeft een uitnodigende en veilige bedding om samen met de andere deelnemers de stilte in te gaan. Om de ruimte te verkennen waarbinnen echte ontmoeting plaatsvindt. Ontmoeting met de ander, met mezelf en met de Onnoembare, Bron van Leven. Via een afwisselend aanbod van leesteksten, meditaties, oefeningen en reflecties bewoog ik steeds dieper naar het Mysterie.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de reis die ik gemaakt heb de afgelopen maanden met elkaar. Ik ervaar een gevoel van diepe innerlijke rust en thuiskomen.
Anne Marie, voormalige back office manager

Er is in mij het laatste jaar iets heel wezenlijks veranderd. Een jaar geleden was ik moedeloos. Het beeld van een woestijn past mij het beste. Ik miste de inspiratie, de levensdrang, de zin.
Nu is het een jaar verder en ik leef van dag tot dag met verlangen naar God. Soms zijn er heel bijzondere ervaringen. Zo’n moment is heel kort, maar lang genoeg om te weten dat ieder leven zin heeft.
Marina, kerkelijk werker

Laatste nieuws

Op 16 september 2024 start de Leergang Christelijke spiritualiteit en meditatie in een nieuwe opzet Lees hierover meer

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Van 27 - 29 september 2024 is er opnieuw een weekend met als thema De Kracht van Vrouwen.

________________________________________

Span je in om binnen te treden in de cel van de schatkamer die zich in jou bevindt, en daar zul je zien welk een schat er in de hemel is.

Isaac de Syriër

Het Jezusgebed kan ik eindeloos doen

Marjandocent

Iedere dag draag ik op aan God

Henkinterim manager

God is de omarming van mijn binnenwereld

Martinpredikant