Reactie van deelnemers van vorige leergangen

De Leergang ‘Begeleiding van Christelijke Meditatie’ heeft een passende naam. Ik heb inderdaad een hele ‘gang’ gemaakt, waarbij dat wat zich aandiende in mijn leven steeds wonderwel bleek aan te sluiten bij het thema van het blok dat ik volgde. Zo was er een verdiepende, inzicht gevende en steeds weer dankbaar stemmende wisselwerking tussen wat in mij leefde en wat in de leergang werd aangereikt. De gang is ook gemaakt ten aanzien van vertrouwen krijgen in het begeleiden in verschillende manieren van christelijke meditatie. Er is veel ruimte om te oefenen en van elkaar te leren.
Mirjam past de rol van trainer van deze leergang op natuurlijke wijze waardoor zij de deelnemers ontspannen, humorvol en ‘heel gewoon’ meeneemt in de verkenning van zowel de spirituele als de praktische kant van christelijke meditatie.
Annemieke, mystagoog, geestelijk begeleider en trainer

In het wijde meditatielandschap is het een verademing om te putten uit oude christelijke bronnen, die verrassend fris en rijk blijken te zijn.
Kees, supervisor en coach

Ik ervaar het mediteren als een zuiveringsproces.
Martin, predikant

Zorgvuldige en aandachtige begeleiding brengt mij stapsgewijs op mijn weg van hoofd naar hart. Het ‘lichaamswerk’ hierbij ervaar ik als een p(k)rachtig instrument in meditatie.
John, geestelijk verzorger krijgsmacht

Er is in mij het laatste jaar iets heel wezenlijks veranderd. Een jaar geleden was ik moedeloos. Het beeld van een woestijn past mij het beste. Ik was niet zomaar een beetje down; ik mistte de inspiratie, de levensdrang, de zin. Ergens vermoedde ik God, maar in mijn denken en doen was hij heel ver weg.
Nu is het een jaar verder en ik leef van dag tot dag met verlangen naar God. Soms zijn er heel bijzondere ervaringen. Zo’n moment is heel kort, maar lang genoeg om te weten dat ieder leven zin heeft. Ik draag deze bijzondere ervaringen bij me. Het is inderdaad zo, denk ik vaak: God zoekt mensen, hij laat je niet los.
Marina, pastor bij Aandachtscentrum

Laatste nieuws

In de leer bij Vader Serafiem, een introductie in Christelijke Meditatie aan de hand van een verhaal  Abdij van Berne in Heeswijk maandag 28 tot woensdag 30 november 2022

Herbronningsweekend voor oud-deelnemers is van 3-5 februari 2023 in de Abdij van Berne in Heeswijk

Er start komend jaar geen nieuwe leergang

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

________________________________________

Dit ene weten wij en aan dit ene
houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwig zal duren
en wie ’t verstaat is niet meer alleen.

Henriëtte R. Holst

Ik ben meer geworden wie ik ben

StefanICT-er en huisman

Christus groeit in mij

Luisgeestelijk verzorger

Het Jezusgebed kan ik eindeloos doen

Marjandocente

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt. Ik neem die mee de dag in.

Lucygeestelijk verzorger