Wie ik ben

Mirjam Dirkx

Jarenlang was ik werkzaam in verschillende pastorale functies. Sinds acht jaar ben ik mede-eigenaar van De Levensboom en houd me bezig met geestelijke begeleiding, meditaties, bezinningsdagen, groepsbegeleiding en cursussen.
De Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie is de kern van mijn werk.
Samen met mijn partner van De Levensboom verzorg ik (in company) trainingen ter voorkoming van burn-out.

Wat de leergang beoogt

Christelijke meditatie gaat ten diepste om ontmoeting. Op zoek naar wie ons ten diepste roept, komen we eerst onze eigen drukte tegen. Het ritme van de adem of de cadans van enkele woorden brengen ons naar de stilte, waar ons wezen zich openen kan voor Gods liefdevolle aanwezigheid. We raken vervuld van een liefde die we door kunnen geven, omdat we hem eerste ontvangen hebben.
Deze ontmoeting is er dus een in drieën – ontmoeting met God, met het wezenlijk in onszelf, maar ook ontmoeting met de ander met wie we het leven delen – en wordt getypeerd als ‘liefdevol’.

Laatste nieuws

Start Leergang 2019-2020 op 29 augustus 2019 in Abdij Koningsoord, Arnhem

3-5 januari 2020 Herbronningsweekend voor oud-deelnemers in de St. Willibrordsabdij, Doetinchem

17-19 februari 2020 Kennismaking met Christelijke meditatie, driedaagse in Abdij van Berne, Heeswijk

Start Leergang 2020-2021 op 11 september 2020 in Abdij van Berne, Heeswijk

________________________________________

Als we eenmaal hebben geleerd neer te dalen in de stilte in onszelf, kunnen we haar vinden overal waar we zijn.
Catharina Visser

Meditatief wandelen in de modder, is een beeld van het leven.

Entelinajustitiepredikant

Ik ben uit de boom gekomen, zoals Zacheus.

Keessupervisor

God is de omarming van mijn binnenwereld.

Martinpredikant