Leergang

Leergang christelijke spiritualiteit en meditatie

Bij deze leergang gaat het ten diepste om ontmoeting. Op zoek naar wie of wat ons ten diepste roept, komen we eerst onze eigen drukte tegen. Het ritme van de adem of de cadans van enkele woorden brengen ons naar de stilte, waar ons wezen zich openen kan voor Gods liefdevolle aanwezigheid. We raken ons bewust van een liefde die we aan anderen kunnen doorgeven, omdat we hem eerst ontvangen hebben.

Ontmoeting gaat dus in drieën – ontmoeting met God, met het wezenlijk in onszelf, maar ook ontmoeting met de ander met wie we het leven delen – en wordt getypeerd als ‘liefdevol’.

De leergang brengt een intensief leerproces op gang verspreid over 6 thematische blokken in de periode september tot mei.

Wie met de leergang accreditatiepunten wil krijgen, krijgt daarvoor aanvullende opdrachten en persoonlijke begeleiding. Meer informatie

Doelgroep

De Leergang staat open voor mensen die willen groeien in hun eigen verhaal met God. Ze zijn bereid om te leren van de stilte en op zoek naar verbinding tussen thema’s uit de christelijke spiritualiteit en hun eigen leven.

Werkwijze

De leergang vindt plaats in een groep van maximaal 8 deelnemers. Er zijn zes blokken. In elk blok is aandacht voor:

Meditatie
Kennismaking met verschillende vormen van meditatie in de traditie van het christendom.
Lichaamsbewustwording
Aandacht voor spanning en ontspanning, eenvoudige lichaamsoefeningen.
Reflectie en gesprek
Thematische inleidingen, eigen reflectie en onderling gesprek ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.

Data

16-17 september 2024
4-5 november 2024
16-17 december 2024
27-28 januari 2025
17-18 maart 2025
28-30 april 2025

Begin- en eindtijd

16.00u

Plaats

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Accreditatiepunten

Om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen zijn een aantal verdiepende opdrachten beschikbaar.

Kosten

€ 1700,- (incl. BTW) (begeleiding, materiaal, verblijf, zaalhuur en reader)

Meer informatie

Laatste nieuws

Op 16 september 2024 start de Leergang Christelijke spiritualiteit en meditatie in een nieuwe opzet Lees hierover meer

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Van 27 - 29 september 2024 is er opnieuw een weekend met als thema De Kracht van Vrouwen.

________________________________________

Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt

Rainer Maria Rilke

Ik ben gegroeid de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder wordt

Lidwienpastor

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt. Ik neem die mee de dag in.

Lucygeestelijk verzorger

Ik ben meer geworden wie ik ben

StefanICT-er, huisman