Leergang

1. Doelgroep/werkwijze

Doelgroep

Ieder die scholing zoekt in meerdere vormen van christelijke meditatie en bereid is te reflecteren op het eigen verhaal met God, is welkom.
De Leergang staat open voor mensen die het geleerde willen toepassen in hun professionele context en voor hen die nadruk leggen op hun persoonlijke ontwikkeling. Een HBO werk- en denkniveau wordt verwacht evenzo aantoonbare stappen in het geestelijk proces.

Werkwijze

De leergang vindt plaats in een groep van 8 deelnemers. Ze bestaat uit zes thematische blokken en één afsluitend toetsingsblok. In elk blok is aandacht voor:

Meditatie
Beoefening van verschillende vormen van christelijke meditatie.
Theorie en verdieping
Colleges theologie, spiritualiteit en psychologie verduidelijken, ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.
Praktijk
Deelnemers brengen in oefengroepen de verworven en toegeëigende kennis in praktijk en ontvangen feedback van de begeleider.

2. Thematische blokken

Inhoud van het curriculum

 • Blok 1: ‘In levende lijve’:
  over de rol van het lichaam bij meditatie en het ‘lichaam’ in de bijbel.
 • Blok 2: ‘Zich laten beminnen’: over de liefde van de mens naar God en van God naar de mens.
 • Blok 3: ‘Licht van Zijn Licht’: over licht en schaduw.
 • Blok 4: ‘Geestelijke armoede’: over geestelijke armoede en ‘genade’.
 • Blok 5: ‘Put en bron’: over de geestelijke weg, psychologische aspecten en ‘de donkere nacht van de ziel’.
 • Blok 6: ‘Ik ben die Ik ben’: over contemplatie en het Jezusgebed.
 • Blok 7: Afsluitend blok: eindopdrachten van de deelnemers.
3. Werkvormen

Werkvormen

De leergang gebruikt afwisselende werkvormen om de hele persoonlijkheid van
de deelnemer te stimuleren:

 • meditatie
 • lichaamsoefeningen
 • hoorcollege
 • persoonlijke reflectie
 • schrijfopdrachten
 • oefengroepen
 • groepsgesprek in grote en kleine groepen
4. Inhoud

Inhoud

In elk blok:

Bedding van meditatie in de christelijke traditie

 • Bijbel en theologie in verbinding met meditatie
 • Religieuze ervaring
 • Christelijke spiritualiteit en mystiek

Voorwaarden voor en vormen van meditatie

 • Lichaamsbewustzijn en lichaamsoefening (chi gong, ademhaling en yoga)
 • Schrift-, en woordmeditatie, lectio divina, beeld- en dansmeditatie, meditatief lopen en
  wandelen

Begeleiding van individuen en groepen

 • Oefenopdrachten met feedback
 • Gesprek en geestelijke begeleiding
 • Begeleiden van groepen
 • Grenzen tussen spiritualiteit en therapie

5. Gastdocenten

Gastdocenten

Soms is er een gastdocent. Het gaat hierbij om specialisten die vanuit hun discipline ‘meditatie vanuit de christelijke traditie’ scherper in beeld brengen.

Leonie van Straaten
theoloog met specialisatie dans, laat je kennismaken met een vorm van meditatief dansen

Tineke Renkema

Tineke Renkema
psychotherapeute en geestelijk begeleider, geeft een gastcollege over psychologische aspecten van geestelijke begeleiding

6. Deelnemers

Deelnemers

Toelating:

Deelnemers worden toegelaten op basis van een intake-gesprek en een beschrijving van de eigen geestelijke levensweg.

Tijdens de leergang:

 • volgen de deelnemers de zes blokken
 • bereiden zij driemaal een opdracht voor en voeren deze uit in de oefengroep
 • houden zij de reader bij en maken een keuze uit de aangeboden literatuur
 • oefenen zij dagelijks in meditatie en houden een geestelijk dagboek bij
 • hebben zij tweemaal een persoonlijk gesprek met de begeleider

Toetsing:

In het zevende blok vindt toetsing plaats. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • een beschrijving van de eigen ontwikkeling gedurende het cursusjaar
 • een werkstuk over een mysticus, gebaseerd op teksten van deze mysticus zelf.
 • een minutieuze beschrijving van alle stappen in een afgeronde meditatie-eenheid
 • een presentatie van deze meditatie-eenheid in de praktijkgroep
 • een toetsingsgesprek met de begeleider

Tijdsinvestering

Naast het volgen van de lesblokken vraagt deze leergang van de deelnemers ongeveer een dag in de week. In de maanden voor het toetsingsblok is de belasting ca. anderhalve dag per week.

7. Aanvullende info

Opgave voor de leergang

Aanmelding z.s.m. en bij voorkeur vóór 1 april 2018 met vermelding van naam, adres telefoonnummer er mailadres.

Na een intakegesprek schrijft de kandidaat een geestelijke biografie en motivatie (nadere informatie hierover wordt toegestuurd)

Opgave en informatie Leergang

Tijden

Een weekend begint op vrijdagochtend om 11.00u en eindigt op zondagmiddag om 13.30u.
Een midweek begint op maandagmiddag 16.00u en en eindigt op donderdagmiddag 16.00u.

Plaats

De leergang vindt plaats in Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 in Arnhem. De Trappistinnen die hier wonen, leven in de stilte en vanuit het gebed. Zij bieden hun gasten eenvoudige kamers met douche en toilet, sobere maaltijden en een prachtige omgeving.

8.Herbronningsweekend

Herbronningsweekend

Eens per jaar bieden we oud-deelnemers de kans om mee te doen aan een herbronningsweekend. Deelnemers van verschillende lichtingen ontmoeten elkaar dan. Er is de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen, nader te oefenen en nieuwe werkvormen op te doen.

Het komende herbronningsweekend vindt plaats op de Schwanberg van 22-25 november 2018. In de winter van 2017 waren we hier eerder met een groep.

Drieke schrijft hierover:
“Aan het eind van de leergang schreef ik: “En dan nemen we afscheid van elkaar, mijn criticus en ik. Ik buig voor hem, hij heeft uit liefde gehandeld en hij buigt voor mij om me te laten gaan. En als ik opkijk zie ik Jezus, Hij wacht op mij… en ik volg mijn beweging….naar Hem… naar huis”.
En daar ga ik dapper zitten aan Zijn voeten om te luisteren, te voelen, te speuren ……naar zijn Woord….in stilte… om te leren dat het niet om mij gaat…..en om te worden wie ik ten diepste ben……een gaaf mens met een twinkeling van vreugde in contact met God”.

Kees kijkt terug:
“Het weekend op de Schwanberg was echt bijzonder. Het beste uit de Katholieke en de Lutherse traditie komen daar samen: de intensiteit van de getijdengebeden in de gemeenschap; de persoonlijke zegening, die we daar ontvingen; de onderlinge openheid in de groep, de creatieve werkvormen, die we hebben verkend in de meditatie. In dat alles was de levende Christus aanwezig. Ik weet me gezegend en gekend”.

Data en prijs

Leergang 2019-2020

Blok 1: do. 29 – za. 31 augusutus 2019
Blok 2: ma. 28 – do. 31 oktober 2019
Blok 3: vr. 6 – zo. 8 december 2019
Blok 4: data nog niet bekend
Blok 5: data nog niet bekend
Blok 6: data nog niet bekend
Blok 7: data nog niet bekend

De kosten bedragen € 3500,- p.p. bestaande uit:
• Verblijf (17 dagen € 780,- incl. € 44,- BTW )
• Begeleiding (€ 2270,-, incl. € 395,- BTW)
• Organisatie (reader, zaalhuur, gastdocenten € 450,-, incl. € 78,- BTW)

Korting

Leden van Gaandeweg, beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders ontavngen een korting van 10% op de Leergang.

Accreditatie

Accreditatie voor deze leergang kan – bij tijdige aanmelding – worden aangevraagd.
In voorafgaande jaren erkenden zowel de Permanente Educatie van de PKN, als de SKGV en de RGVZO deze leergang in het kader van hun bij – en nascholingsaanbod.

Laatste nieuws

Van 5-7 maart 2019 Driedaagse Christelijke meditatie in Arnhem

Start Leergang 2019-2020 op 29 augustus 2019

Leden van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders 'Gaandeweg' ontvangen 10% korting op zowel de Driedaagse als de Leergang.

________________________________________

Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt

Rainer Maria Rilke

Meditatief wandelen in de modder, is een beeld van het leven

Entelinajustitiepredikant

Ik ben nu groot genoeg om de sluizen van naar binnen en naar buiten gaan, te bedienen

Martinpredikant

Ik ben gegroeid de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder wordt

Lidwienpastor