Leergang

Leergang christelijke spiritualiteit en meditatie

Bij deze leergang gaat het ten diepste om ontmoeting. Op zoek naar wie of wat ons ten diepste roept, komen we eerst onze eigen drukte tegen. Het ritme van de adem of de cadans van enkele woorden brengen ons naar de stilte, waar ons wezen zich openen kan voor Gods liefdevolle aanwezigheid. We raken ons bewust van een liefde die we aan anderen kunnen doorgeven, omdat we hem eerst ontvangen hebben.

Ontmoeting gaat dus in drieën – ontmoeting met God, met het wezenlijk in onszelf, maar ook ontmoeting met de ander met wie we het leven delen – en wordt getypeerd als ‘liefdevol’.

De leergang brengt een intensief leerproces op gang verspreid over 6 thematische blokken, die starten op woensdagavond en eindigen op vrijdagmiddag.

Wie tevens vaardig wil worden in het begeleiden van meditatie in een groep kan een extra module volgen op 3 woensdagen overdag.

Doelgroep

De Leergang staat open voor mensen die willen groeien in hun eigen verhaal met God. Ze zijn bereid om te leren van de stilte en op zoek naar verbinding tussen thema’s uit de christelijke spiritualiteit en hun eigen leven.

Werkwijze

De leergang vindt plaats in een groep van maximaal 8 deelnemers. Er zijn zes blokken. In elk blok is aandacht voor:

Meditatie
Kennismaking met verschillende vormen van meditatie in de traditie van het christendom.
Lichaamsbewustwording
Aandacht voor spanning en ontspanning, eenvoudige lichaamsoefeningen.
Reflectie en gesprek
Thematische inleidingen, eigen reflectie en onderling gesprek ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.

Data

Leergang

27-29 september 2023
18-20 oktober 2023
29 november-1 december 2023
7-9 februari 2024
13-15 maart 2024
17-19 april 2024

Het programma start telkens op woensdagavond om 19.30u en loopt door tot vrijdagmiddag 16.00u.

Module Begeleiden van meditatie

De module is alleen te volgen in combinatie met de Leergang

7 februari, 13 maart en 17 april
Het programma begint om 10.00u en eindigt om 17.00u

Prijs

Prijs Leergang            € 2975

hierin is inbegrepen: verblijf, maaltijden, zaalhuur, organisatie, reader, persoonlijke gesprekken en begeleiding van de leergang.

Prijs Module Begeleiden van meditatie       € 500

Meer informatie

Laatste nieuws

Op 27 september 2023 start de Leergang Christelijke spiritualiteit en meditatie (hernieuwde opzet). Lees hierover meer
Accreditatie voor Leergang en Extra Module wordt aangevraagd.

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Driedaagse: Maria, kracht van vrouwen 8-10 mei 2023 in Abdij van Berne in Heeswijk

________________________________________

Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt

Rainer Maria Rilke

Ik ben gegroeid de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder wordt

Lidwienpastor

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt. Ik neem die mee de dag in.

Lucygeestelijk verzorger

Ik ben meer geworden wie ik ben

StefanICT-er, huisman