Leergang

De Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie is aan herziening toe. Er wordt hard aan gewerkt.

Vanaf september 2023 start de nieuwe versie van ‘Liefdevol ontmoeten’. De volledige titel luidt dan: Liefdevol ontmoeten, leergang christelijke meditatie en spiritualiteit.
De nadruk komt in deze leergang te liggen op het gaan van de eigen innerlijke weg.
De thema’s (en de inhoudelijke strekking) zijn dezelfde als bij de vorige versie. Meditatie en verstilling zijn nog steeds belangrijke onderdelen in het programma. Ervarenderwijs leren en aandacht voor lichaamsoefeningen zijn nog steeds pilaren waarop de leergang is gebouwd.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in een aparte module de vaardigheden te leren om met een groep te kunnen mediteren.

Een aanpassing van het programma vraagt uiteraard ook een aanpassing van de website. Die is nog niet zover. Alleen dit tekst blok en het laatste nieuws zijn aan de nieuwe versie aangepast. De tekst van de oude versie geeft wel een inzicht in de aard en de sfeer van de leergang zoals deze in september start in Abdij van Berne.

Doelgroep

Ieder die scholing zoekt in meerdere vormen van christelijke meditatie en bereid is te reflecteren op het eigen verhaal met God, is welkom.
De Leergang staat open voor mensen die het geleerde willen toepassen in hun professionele context en voor hen die nadruk leggen op hun persoonlijke ontwikkeling. Een HBO werk- en denkniveau wordt verwacht evenzo aantoonbare stappen in het geestelijk proces.

Werkwijze

De leergang vindt plaats in een groep van maximaal 8 deelnemers. Ze bestaat uit zes thematische blokken en één afsluitend toetsingsblok. In elk blok is aandacht voor:

Meditatie
Beoefening van verschillende vormen van christelijke meditatie.
Theorie en verdieping
Colleges theologie, spiritualiteit en psychologie verduidelijken, ondersteunen en verdiepen de ervaring die met meditatie is opgedaan.
Praktijk
Deelnemers brengen in oefengroepen de verworven en toegeëigende kennis in praktijk en ontvangen feedback van de begeleider.

Data

27-29 september 2023
18-20 oktober 2023
29 november-1 december 2023
7-9 februari 2024
13-15 maart 2024
17-19 april 2024

Het programma start telkens op woensdagavond om 19.30u en loopt door tot vrijdagmiddag 16.00u.

Prijs

volgt z.s.m.

Meer informatie

Laatste nieuws

De Leergang is aan een herziening toe. Lees hierover meer

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Driedaagse: Maria, kracht van vrouwen 8-10 mei 2023 in Abdij van Berne in Heeswijk

________________________________________

Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt

Rainer Maria Rilke

Meditatief wandelen in de modder, is een beeld van het leven

Entelinajustitiepredikant

Ik ben nu groot genoeg om de sluizen van naar binnen en naar buiten gaan, te bedienen

Martinpredikant

Ik ben gegroeid de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder wordt

Lidwienpastor