Liefdevol ontmoeten

Leergang voor begeleiding in christelijke meditatie

De Leergang ‘Liefdevol Ontmoeten’ ontsluiten een weg voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Ze maakt gebruik van verschillende vormen van meditatie uit de christelijke traditie en heeft aandacht voor de inbedding hiervan in de lijfelijke beleving.

“Meditatie is een weg van aandachtig zijn. Het leert je oog te hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met God, verbindt zich met Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.”

Doel

De Leergang ‘Liefdevol ontmoeten’ verdiept door intensieve begeleiding de eigen innerlijke weg en het proces van de relatie met God.  Kennis en vaardigheden worden aangeleerd om bij anderen het proces van mediteren te begeleiden.

Laatste nieuws

In september 2020 start er geen nieuwe Leergang

Vanaf 11 september 2020 gaan de blokken 5, 6 en 7 van de Leergang 2019-2020 weer verder.

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Van 19-22 november 2020 Herbronningsweekend in de Geistliches Zentrum Schwanberg, Rödelsee, Duitsland

Van 25-27 januari 2021 Driedaagse Christelijke Meditatie in de Abdij van Berne in Heeswijk

________________________________________

In de stilte wordt de mens aangesproken door ‘t oneindige geheim, het diepste Jij

Martin Gutl

God is de omarming van mijn binnenwereld

Martinpredikant

Als leerling bij de hand genomen om te leren loslaten

Ginavrijwilliger

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt.Ik neem die mee de dag in.

Lucygeestelijk verzorger