Liefdevol ontmoeten

Groeien in christelijke spiritualiteit

De leergang Liefdevol ontmoeten opent en verdiept een weg voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit in het leven van alledag. Ze put daarbij uit bronnen van de christelijke spiritualiteit, heeft aandacht voor lijfelijke beleving en biedt de veiligheid om met een andere blik naar het eigen levensverhaal te kijken.

In dit traject zijn er steeds twee bewegingen. De eerste is de weg naar binnen. Stilte en meditatie zijn daarbij belangrijke instrumenten. De tweede is de weg naar buiten. Reflectie en gesprek helpen daarbij.

Steeds weer is er een ritme van drie generaties.
De eerste vindt God.
De tweede bouwt het gewelf van een tempel over hem heen en houdt hem zo gevangen.
De derde verarmt en haalt steen voor steen uit het godshuis
om daarmee provisorisch armzalige hutten te bouwen.
En dan komt er weer een, die God weer moet zoeken.

Rainer Maria Rilke

In deze leergang komen godzoekers elkaar tegen.

Laatste nieuws

Op 16 september 2024 start de Leergang Christelijke spiritualiteit en meditatie in een nieuwe opzet Lees hierover meer

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Van 27 - 29 september 2024 is er opnieuw een weekend met als thema De Kracht van Vrouwen.

________________________________________

In de stilte wordt de mens aangesproken door ’t oneindige geheim, het diepste Jij

Martin Gutl

De behoefte om mijn eigen God te leren kennen is gegroeid naar een gevoel van innerlijke rust en thuiskomen

Anne Marievoormalig back office manager

Ik ben uit de boom gekomen, zoals Zacheus.

Keessupervisor

De thema’s van de leergang sloten wonderwel aan bij mijn eigen leven.

Annemiekemystagoog