Literatuur

 • Frans Croonen, Geestkracht, zingeving en spiritualiteit in het Nederland van nu, Zilt 2021
 • Willem-Marie Speelman, Zie dat ik ben, christelijke spiritualiteit als weg tot menswording, Berne Media, 2016
 • Franz Jalics, Contemplatieve oefeningen, een inleiding in de contemplatieve levenshouding en in het Jezusgebed , Carmelitana
 • Bieke Vandenkerckhove, De smaak van stilte, hoe ik bij mezelf ging wonen, Ten Have 2010
 • Sabine Nijland, Uw weg – mijn weg, gids voor de geestelijke weg, BerneMedia, 2011
 • Karin Seethaler, De kracht van contemplatie, BerneMedia, 2016
 • Tjeu van den Berk, Mystagogie, Inwijding in het symbolisch bewustzijn, Meinema 1999
 • Annemiek de Jong- van Campen, Mystagogie in werking, Hoe menswording en gemeenschapswording gebeuren in christelijke inwijding, Boekencentrum 2009
 • Handboek christelijke meditatie, vertrekpunten, wegen, vruchten, red. Lex Boot,  Boekencentrum 2011
 • Encyclopedie van de mystiek, fundamenten, tradities, perspectieven, red. Joris Baers, Kok 2003
 • Kick Bras, Christelijke meditatie, Adveniat 2024

Laatste nieuws

Op 16 september 2024 start de Leergang Christelijke spiritualiteit en meditatie in een nieuwe opzet Lees hierover meer

Lees reacties van deelnemers aan eerdere leergangen

Van 27 - 29 september 2024 is er opnieuw een weekend met als thema De Kracht van Vrouwen.

________________________________________

Dit ene weten wij en aan dit ene
houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwig zal duren
en wie ’t verstaat is niet meer alleen.

Henriëtte R. Holst

Christus groeit in mij

Luisgeestelijk verzorger

Ik ben nu groot genoeg om de sluizen die van naar binnen en naar buiten gaan, te bedienen

Martinpredikant

God zoekt mensen. Hij laat mij niet los

Marinakerkelijk werker